• DIVADLO KH
 • Obchodní podmínky a návštěvní řád divadla

Obchodní podmínky a návštěvní řád divadla

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu vstupenek do Divadla Karla Hackera, dále jen „DKH“. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (divadlo) a kupujícího (divák). Zakoupením vstupenky divák souhlasí s návštěvním řádem divadla a přistupuje na následující obchodní podmínky.

Provozovatel:

Městská část Praha 8
IČO: 00063797
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8
Česká republika

Čl.1. Kontakty

1.1. POKLADNA

Předprodej: pokladna se otvírá vždy hodinu před začátkem každého představení a je otevřena celkem dvě hodiny. Každé úterý je otevřena od 16 do 18 hodin.
Telefonické rezervace: 284 681 103, objednávkový formulář na stránkách DKH - pod ikonou "PROGRAM"

1.2. KONTAKT

Divadlo Karla Hackera, Klapkova 26, Praha 8 – Kobylisy
Telefon: 284 681 103, Email: info@divadlokh.cz

Čl.2. Prodej

2.1. PŘÍMÝ PRODEJ V POKLADNĚ DKH:

Předprodej: pokladna se otvírá vždy hodinu před začátkem každého představení a je otevřena celkem dvě hodiny. Každé úterý je otevřena od 16 do 18 hodin.

Telefonické rezervace: 284 681 103

UPOZORNĚNÍ:
Rezervace na představení pro dospělé končí předcházející úterý mezi 16. a 18. hodinou.
Rezervace na představení pro děti končí 30 minut před představením.
DKH bezvýhradně dodržuje ustanovení zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů.

2.2. ON-LINE VSTUPENKY (e-vstupenky)

Postup získání on-line vstupenky je uveden na webových stránkách DKH:

Pod ikonou program najdete požadované představení a rozkliknete rezervovat/koupit. Po zvolení míst a ceny vstupenek je nutné zaplatit platební kartou nebo rychlým on-line převodem a osobně si je vytisknout. V případě že nemáte k dispozici tiskárnu, akceptujeme sms potvrzení o koupi vstupenky.

Vstupenky na představení pro dospělé lze on-line rezervovat a nakupovat nejpozději v úterý, které předchází danému představení.

Nejsme plátci DPH, proto všechny uvedené ceny jsou konečné.

2.3. REZERVACE

Vstupenky zarezervované on-line je třeba vyzvednout a zaplatit v pokladně DKH (není možno použít platební kartu) do data uvedeného na potvrzovacím e-mailu, jinak je rezervace zrušena.

Vstupenky zarezervované osobně, telefonicky, e-mailem se mohou vyzvednout ve dnech, kdy má pokladna otevřeno. Nevyzvednuté rezervace se automaticky ruší a vstupenky jsou dány zpět do volného prodeje.

Představení označené jako Pronájem otevřený pro veřejnost se prodávají až před představením.

 

Čl. 3.

3. 1. Divák si bezprostředně při zakoupení vstupenky překontroluje správnost údajů na vstupence, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel. Zakoupené vstupenky z důvodu možného zneužití se zpět nepřijímají ani nevyměňují.

3.2. Jakýkoliv neoprávněný zásah na vstupence včetně odstranění kontrolního kupónu činí vstupenku neplatnou. Padělání vstupenek je trestné.

Čl. 4. Další podmínky

4. 1.  Do vestibulu a hlediště je bezbariérový přístup.

Na jedno představení je možnost umístit jen 2 vozíky. Rezervaci je třeba hlásit předem.

Čl. 5. Změna programu vyhrazena

5.1. Při změně představení zůstávají vstupenky v platnosti pro náhradní představení. Pokud divák již náhradní představení viděl a nenavštíví jej, může nevyužité vstupenky vrátit v pokladně DKH do 7 dnů od data neuskutečněného představení. Peníze za vstupenky zakoupené on-line na internetu jsou vráceny bezhotovostní návratovou transakcí, pokud je prokázáno, že divák na představení nebyl.

5.2. Při zrušení představení lze stejným způsobem jako u změněného představení žádat do 7 dnů od data zrušeného představení o vrácení peněz nebo o výměnu vstupenek za jiné představení.

Čl. 6. Informace o ochraně osobních údajů

6.1. Odesláním objednávky vyjadřuje zákazník svůj souhlas tím, aby osobní údaje, které poskytl v souvislosti s provedením rezervace vstupenek nebo objednáním newsletteru na tomto webovém portálu, byly až do odvolání jeho souhlasu zpracovávány provozovatelem Divadla Karla Hackera, kterým je Městská část Praha 8, IČO 00063410, se sídlem Zenklova 1/35, 180 48  Praha 8, jakožto správcem těchto údajů, to za účelem statistického vyhodnocování návštěvníků akcí konaných v Divadle Karla Hackera a za účelem jejich marketingového využití.

Marketingovým využitím se rozumí zejména nabídka dalších představení v Divadle Karla Hackera a zasílání informací o novinkách souvisejících s tímto divadlem, a to po dobu neurčitou.

6.2. Zákazník, který poskytl správcům osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva dle ust. §§ 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

6.3. Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje zákazník dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně odvolat, a to na e-mailové adrese e-mailové adrese: info@divadlokh.cz.

Čl. 7. Zvláštní ustanovení

7.1 DKH si vyhrazuje právo na změny či doplňky těchto obchodních podmínek.

7.2. Z důvodu uvedeného v ustanovení § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit, a to ani při on-line nákupu, protože se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění, k němuž vstupenka opravňuje (účast na představení je poskytována v určeném termínu).

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DIVADLA KARLA HACKERA

 1. Zakoupením vstupenky divák souhlasil s návštěvním řádem a obchodními podmínkami divadla. Reklamace je možné uplatnit pouze v pokladně divadla.
 2. Vstup a pobyt v divadle je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek a dalších podzákonných norem a interních předpisů divadla.
 3. Každá osoba vstupující do divadla je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování divadla či jeho vybavení, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek.
 4. Do divadla vstupuje každý na vlastní nebezpečí.
 5. Provozovatel divadla si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která je pod vlivem alkoholu, omamných a jiných psychotropních látek. Dále osobu, která nevyhoví předpisům, tj. návštěvnímu řádu a jiným právním předpisům, dále pokynům pořadatele nebo jejíž chování shledá nepřístojným.
 6. Návštěvníci divadla se smí pohybovat pouze v prostorách jim určených a není jim dovoleno vstupovat do prostorů vyhrazených technikům divadla, hercům a dalšího personálu.
 7. Každá osoba bez rozdílu věku vstupující do divadla je povinna se prokázat platnou vstupenkou.
 8. Každá osoba, která svým chováním navodí podezření z páchání některého z trestných činů uvedeného v zákoně č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tr.zák.“) nebo přestupku bude z divadla vyvedena a předána Policii ČR.
 9. Na požádání pověřené osoby je návštěvník povinen prokázat se platnou vstupenkou, je-li jeho pobyt v prostorách objektu divadla založen na zakoupení a řádném předložení vstupenky. Pokud se návštěvník neprokáže platnou vstupenkou, bude požádán o opuštění prostor divadla a v případě neuposlechnutí bude vyveden. Vstupenka do divadla platí výhradně pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání, řadu a místo na ní uvedené. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená, kompletní, tzn. s kontrolním ústřižkem a opravňuje pouze k jednomu vstupu do divadla. V případě zakoupení vstupenky on-line je divák povinen si vstupenku vytisknout, také akceptujeme elektronickou podobu vstupenky v mobilním telefonu apod.
 10. Každý, kdo zpozoruje v prostorách nebo na zařízeních v divadle závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit pověřené osobě.
 11. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom pověřenou osobu nebo zaměstnance divadla.
 12. Provozovatel divadla nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob.

Při představeních pro děti jsou první čtyři řady hlediště vyhrazeny pouze dětem bez dospělé osoby. Při malé návštěvnosti se diváci řídí pokyny hledištního personálu.

 1. Návštěva divadla DKH je momentálně možná jen za dodržení níže uvedených organizačních podmínek:
  • na představení mohou být přítomny maximálně dvě osoby s omezenou schopností pohybu s použitím invalidního vozíku
  • osoba s omezenou schopností pohybu je povinna mít s sebou doprovod, který bude fyzicky schopen se podílet na evakuaci osoby s omezenou schopností pohybu (vstup je možný pouze na mechanickém invalidním vozíku nikoliv elektrickém),
  • do divadla může být umožněn přístup pouze předem nahlášené osobě s omezenou schopností pohybu a to za předpokladu, že se dostaví nejpozději 30 min před začátkem představení, kontaktuje pokladnu nebo hledištní personál
  • příchod do divadla je třeba nahlásit hledištnímu personálu u hlavního vchodu, divadlo zajistí asistenci jednoho pracovníka, který pomůže osobě s omezenou schopností pohybu dostat se do prostor divadla
Newsletter Chcete znát všechny naše novinky?
Přihlaste se k odběru newsletteru vyplněním formuláře zde:

Máte li zájem dostávat pravidelné informace o novinkách a plánovaném programu v Divadle, přihlaste se k odebírání novinek emailem.

K provozování webu www.divadlokh.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.